Author Archives: admin

Bản đồ hành chính Hải Phòng

Bản đồ hành chính Hải Phòng

Vị trí địa lý Hải Phòng Hải Phòng là một thành phố ven biển thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, có vị trí địa lý : Phía bắc giáp tỉnh Quảng

Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa

Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa

Vị trí địa lý của tỉnh Thanh Hóa Phía bắc giáp các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình Phía nam và tây nam giáp tỉnh Nghệ An Phía tây giáp tỉnh Hủa Phăn