Bản đồ các tỉnh Việt Nam mới nhất hiện nay

BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CÁC TỈNH CỦA VIỆT NAM

Việt Nam có tất cả 64 tỉnh thành được chia thành 3 miền Bắc, Trung , Nam và sự phân bố các tỉnh được thể hiện chi tiết ở bản đồ hành chính Việt Nam dưới đây.

Bản đồ tỉnh các tỉnh Việt Nam mới nhất

Bản đồ các tỉnh Việt Nam mới nhất

Việt Nam có tất cả 64 tỉnh thành phân bố tại các vùng như :

  • Vùng Đông Bắc Bộ
  • Vùng Tây Bắc Bộ
  • Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
  • Vùng Bắc Trung Bộ
  • Vùng Nam Trung Bộ
  • Vùng Tây Nguyên
  • Vùng Đông Nam Bộ
  • Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trong đó các thành phố trực thuộc trung ương gồm : Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Xem thêm : Bản đồ sông ngòi Việt Nam

Từ khóa: , ,