Bản đồ đồng bằng Sông Hồng

BẢN ĐỒ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Đây là vùng nằm khu vực hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình bao gồm 10 tỉnh thành trong đó có 2 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội và Hải Phòng. Vùng này có dân số đông nhất Việt Nam khoảng 22 triệu người.

Bản đồ đồng bằng Sông Hồng

Bản đồ vị trí vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Vị trí tiếp giáp của vùng Đồng Bằng Sông Hồng

 • Phía Bắc và Đông Bắc giáp : vùng Đông Bắc Việt Nam
 • Phía Tây và Tây Nam giáp : vùng Tây Bắc Việt Nam
 • Phía Đông : Vịnh Bắc Bộ
 • Phía Nam giáp : vùng Bắc Trung Bộ

Các tỉnh và thành phố thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng

 • Thành phố Hà Nội
 • Thành phố Hải Phòng
 • Tỉnh Bắc Ninh
 • Tỉnh Hà Nam
 • Tỉnh Hải Dương
 • Tỉnh Hưng Yên
 • Tỉnh Nam Định
 • Tỉnh Thái Bình
 • Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Tỉnh Ninh Bình
Các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

Các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

Trong đó, tỉnh Thái Bình và Hưng Yên là 2 tỉnh duy nhất không có núi nên thường được gọi là ” châu thổ sông Hồng “.

Xem thêm : Bản đồ các tỉnh miền Nam Việt Nam

Từ khóa: , , , ,