Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An

Vị trí địa lý tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp tỉnh Thanh Hóa
  • Phía nam giáp tỉnh Hà Tĩnh
  • Phía đông giáp Biển Đông
  • Phía tây bắc giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào
  • Phía tây giáp tỉnh Xiêng Khoảng, Lào,
  • Phía tây nam giáp tỉnh Borikhamxay, Lào.

Bản đồ đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện với 460 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn.

Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An

Bản đồ hành chính Nghệ An

  • 1 thành phố : Thành phố Vinh
  • 3 thị xã của Nghệ An : Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa
  • 17 huyện của Nghệ An : Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kì Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kì, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành.

Xem thêm : Bản đồ các đơn vị hành chính Việt Nam

Từ khóa: , , , , , ,