Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa

Vị trí địa lý của tỉnh Thanh Hóa

  • Phía bắc giáp các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình
  • Phía nam và tây nam giáp tỉnh Nghệ An
  • Phía tây giáp tỉnh Hủa Phăn nước Lào với đường biên giới 216 km
  • Phía đông Thanh Hóa mở ra phần giữa của vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với bờ biển dài hơn 102 km.

Bản đồ đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện với 559 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 50 phường, 28 thị trấn và 481 xã.

Bản đồ hành chính thanh hóa

Bản đồ hành chính Thanh Hóa

  • 2 thành phố : Thành phố Thanh Hóa và Thành Phố Sầm Sơn
  • 2 thị xã : Thị xã Bỉm Sơn và Thị xã Nghi Sơn
  • 23 huyện gồm : Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Trường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định.

Xem thêm : Bản đồ hành chính các tỉnh Việt Nam

Từ khóa: , , , , ,