Bản đồ quy hoạch huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

QUY HOẠCH HUYỆN TƯ NGHĨA TỈNH QUẢNG NGÃI

Vị trí huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi

  • Phía đông và đông bắc giáp Thành phố Quảng Ngãi.
  • Phía bắc giáp huyện Sơn Tịnh.
  • Phía tây giáp huyện Sơn Hà.
  • Phía tây nam giáp huyện Minh Long.
  • Phía nam giáp huyện Nghĩa Hành.
  • Phía đông nam giáp huyện Mộ Đức.
Vị trí huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi

Vị trí huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi

Đơn vị hành chính huyện Tư Nghĩa

Theo Quy hoạch được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới quản lý hành chính huyện Tư Nghĩa với tổng diện tích đất tự nhiên 205,4967 km² gồm 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm :

  • 02 thị trấn: La Hà, Sông Vệ.
  • 13 xã: Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Điền, Nghĩa Thương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương và Nghĩa Mỹ.

Trong chiến lược phát triển chung của tỉnh Quảng Ngãi, vùng huyện Tư Nghĩa được xác định là một trong các khu vực phát triển tổng hợp, có vụ trí đặc biệt quan trọng trong chuỗi các đô thị Dung Quất – thành phố Quảng Ngãi – Tư Nghĩa – Mộ Đức – Đức Phổ, thuộc hành lang kinh tế Bắc – Nam.

Bản đồ quy hoạch huyện Tư Nghĩa

Quan điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện phải đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bản đồ quy hoạch vùng huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ quy hoạch vùng huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi

Định hướng phát triển mạng lưới các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch – dịch vụ, khu dân cư phù hợp với sự phân bổ các vùng kinh tế phù hợp với khả năng phát triển; đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời gắn liền với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa.

Tập trung đầu tư phát triển các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch – dịch vụ nhằm tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn trong toàn huyện.

Bản đồ quy hoạch không gian vùng huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi

Bản đồ quy hoạch không gian vùng huyện Tư Nghĩa Quảng Ngãi

Xem thêm : Bản đồ quy hoạch thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng

Từ khóa: , , ,