Bản đồ quy hoạch thành phố Tây Ninh đến 2020 tầm nhìn đến 2050

Bản đồ quy hoạch thành phố Tây Ninh

Vị trí của thành phố Tây Ninh

  • Phía Đông giáp huyện Dương Minh Châu
  • Phía Tây giáp huyện Châu Thành
  • Phía Nam giáp thị xã Hòa Thành
  • Phía Bắc giáp huyện Tân Biên và Tân Châu

Đơn vị hành chính của thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: 1, 2, 3, 4, Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh và 3 xã: Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân.

Bản đồ hành chính tỉnh Tây Ninh

Phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Tây Ninh tầm nhìn 2050

  • Vị trí: Tỉnh Tây Ninh
  • Quy mô: 4.029,6 Km2
  • Quyết định phê duyệt số: 64/2012/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh
Bản đồ quy hoạch phát triển không gian thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch phát triển không gian thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Tây Ninh

Bản đồ giao thông tỉnh Tây Ninh

Bản đồ giao thông tỉnh Tây Ninh

Xem thêm : Bản đồ quy hoạch tỉnh Bình Định => TẠI ĐÂY

Từ khóa: , , , , , ,