Bản đồ quy hoạch tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 tầm nhìn 2050

Thủ tướng chính phủ ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh đắk nông đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chủ yếu sau đây :

Phạm vi lập quy hoạch vùng tỉnh Đắk Nông

Phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành chính toàn tỉnh Đắk Nông có diện tích tự nhiên 6.509,27 km2. Gồm 08 đơn vị hành chính: 01 thị xã và 7 huyện. Được xác định như sau:

 • Phía Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.
 • Phía Đông giáp tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng.
 • Phía Tây giáp tỉnh Bình Phước và tỉnh Munđunkiri của Vương quốc Campuchia.
 • Phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Phước.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Bản đồ hành chính tỉnh Đắk Nông

Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông

 • Cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch chiến lược cấp quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông từ đó đưa ra những dự báo và định hướng chiến lược nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của tỉnh.
 • Khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các thế mạnh về nông lâm nghiệp, công nghiệp dịch vụ kinh tế cửa khẩu, năng lượng, khoáng sản, du lịch, văn hóa sinh thái và cảnh quan nhằm tạo lập môi trường sống tốt, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của nhân dân đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn.
 • Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân cư, xây dựng mô hình phát triển không gian vùng tỉnh, hình thành hệ thống đô thị, phân loại, phân cấp đô thị, xác định tính chất đô thị, cải tạo, xây mới, nâng cấp… lựa chọn mô hình phát triển. Đề xuất phân bố không gian xây dựng công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng xã hội và các điểm dân cư nông thôn, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu du lịch… trong đó xác định vùng động lực phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững.
 • Tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị và nông thôn trong tỉnh, xây dựng các chương trình kế hoạch và hoạch định các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực.

Tính chất bản đồ quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Xác định tầm nhìn phát triển vùng đến năm 2035 và tầm nhìn phát triển của tỉnh Đắk Nông đến năm 2050, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu sau :

 • Là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng.
 • Là một trong những trung tâm kinh tế – xã hội của vùng Tây Nguyên, một cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực Tam giác phát triển (Việt Nam – Lào – Campuchia), có vị thế trên trường quốc tế.
 • Là vùng trung tâm công nghệ khai thác chế biến bô xít – nhôm của Việt Nam.
 • Là vùng nguyên liệu cây công nghiệp bền vững với các sản phẩm chủ lực có thương hiệu toàn cầu như cafe, cao su…
 • Là vùng có môi trường tự nhiên, văn hóa, lịch sử… được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị làm nền tảng phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, là một phần quan trọng của vùng Tây Nguyên.
 • Là đầu mối giao thông có vị trí thuận lợi về giao thương với vùng Nam Tây Nguyên, khu vực tam giác phát triển với các khu vực khác của quốc gia và quốc tế gắn với hệ thống trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dịch vụ (tài chính, du lịch, trung chuyển hàng hóa…) cấp quốc gia.

Định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Đắk Nông

 • Xây dựng hệ thống đô thị và nông thôn phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cả nước, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng duyên hải Nam Trung bộ, vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông.
 • Đề xuất khung phát triển vùng, phân bố các vùng kinh tế động lực, như: Vùng đô thị hóa, vùng công nghiệp, vùng du lịch, vùng sản xuất nông lâm ngư nghiệp chủ đạo, các trục kinh tế – đô thị chủ đạo, đô thị trung tâm cấp vùng và tiểu vùng, các đô thị chuyên ngành,… phải đảm bảo khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của tỉnh về điều kiện tự nhiên và hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật chính; đảm bảo mối liên kết đô thị – nông thôn. Nghiên cứu, đề xuất các khu chức năng đặc thù về công nghiệp, du lịch, vùng sinh thái nông nghiệp (nông trường, lâm trường…), vùng bảo vệ cảnh quan tự nhiên (bảo vệ rừng đầu nguồn, hồ, đập…) đáp ứng với yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Đề xuất tổ chức không gian hệ thống đô thị, danh mục các đô thị nâng cấp mở rộng, đô thị xây mới, phân cấp loại đô thị, lựa chọn hình thái, cấu trúc, tính chất, chức năng và quy mô các đô thị. Xác định vai trò và các nguyên tắc phát triển đô thị Gia Nghĩa, là tỉnh lỵ tỉnh Đắk Nông, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế thương mại du lịch, văn hóa – xã hội và trung tâm khoa học chuyển giao công nghệ của tỉnh Đắk Nông.
 • Xây dựng đô thị Gia Nghĩa trở thành đô thị có vai trò thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Nông, có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và là đô thị quan trọng trong vùng Tây Nguyên và của Việt Nam (trung tâm công nghiệp bô xít), có sức hút và tác động rộng lớn đối với các tỉnh xung quanh và quốc tế.
 • Khu dân cư nông thôn: Xác định mô hình cấu trúc cư trú nông thôn gắn với các vùng sản xuất theo hướng tập trung áp dụng công nghệ cao,… Tạo lập động lực phát triển một số khu dân cư nông thôn tập trung theo hướng hình thành đô thị loại V; kết nối với các đô thị đã có, hệ thống hạ tầng vùng tỉnh, các khu vực công nghiệp, du lịch, thương mại tập trung.

Chỉ tiêu quy hoạch cơ bản của vùng tỉnh Đắk Nông

Về dân số tỉnh Đắk Nông

 • Đến năm 2025 : Dân số toàn tỉnh khoảng 775 – 780 nghìn người. Dân số thành thị khoảng 270 – 275 nghìn người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 34,8 – 35,3%.
 • Đến năm 2035 : Dân số toàn tỉnh khoảng 925 – 930 nghìn người. Dân số thành thị khoảng 415 – 420 nghìn người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 44,9 – 45,2%.

Về đất xây dựng đô thị tỉnh Đắk Nông

 • Đến năm 2025 khoảng 6.750 – 8.250 ha.
 • Đến năm 2035 khoảng 8.300 – 10.500 ha.

Xem thêm : Bản đồ quy hoạch thành phố Buôn Ma Thuột

Từ khóa tìm kiếm liên quan :

 • bản đồ quy hoạch đắk nông

 • bản đồ quy hoạch vùng tỉnh đắk nông

 • quy hoạch vùng tỉnh đắk nông

Từ khóa: , , ,