Bản đồ quy hoạch xây dựng phát triển tỉnh Hòa Bình định hướng đến 2030

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH HÒA BÌNH

Vị trí địa lý tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình là một tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp tỉnh Phú Thọ
 • Phía nam giáp các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình
 • Phía đông và đông bắc giáp thành phố Hà Nội
 • Phía tây, tây bắc, tây nam giáp các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa.

Đơn vị hành chính tỉnh Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 thị trấn, 10 phường và 131 xã.

Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình

Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2030

Quan điểm phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình

 • Phát triển đô thị phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; phát triển đô thị trên nguyên tắc tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố, thị xã và thị trấn thuộc các huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 • Phân bố hợp lý đô thị trung tâm các cấp trên địa bàn tỉnh, tạo sự phát triển cân đối giữa các vùng trong tỉnh; phát triển đô thị gắn với phát triển nông thôn và sử dụng hiệu quả, hợp lý quỹ đất trong đô thị nhằm bảo đảm chiến lược an ninh lương thực quốc gia.
 • Phát triển đô thị chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiểm soát chất lượng môi trường đô thị, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới đô thị xanh, đô thị sinh thái; tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị.
Bản đồ vị trí và mối liên kết vùng tỉnh Hòa Bình

Bản đồ vị trí và mối liên kết vùng tỉnh Hòa Bình

Mục tiêu phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình

 • Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và từng bước nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh.
 • Làm cơ sở phân cấp, phân loại đô thị; xác định lộ trình đầu tư phát triển đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 • Triển khai các giải pháp và nhiệm vụ thực hiện cho từng giai đoạn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển hệ thống đô thị
 • Đến năm 2030: Phấn đấu toàn tỉnh Hòa Bình có 18 đô thị, bao gồm 01 đô thị loại II (thành phố Hòa Bình), 04 đô thị loại IV (1 -Thị xã Lương Sơn, 2-Thị xã Mai Châu, 3-Thị trấn Bo, 4-Thị trấn Chi Nê), 13 đô thị loại V (gồm 09 đô thị trong giai đoạn 2016-2020 và 04 đô thị hình thành mới).
 • Tầm nhìn sau năm 2030: Tiếp tục xây dựng và củng cố các tiêu chí đô thị của 18 đô thị phát triển trong giai đoạn đến năm 2030. Nâng cấp các chỉ tiêu đô thị từ đô thị loại V lên đô thị loại IV. Hình thành một số đô thị loại V mới thuộc huyện Đà Bắc (thị trấn Mường Chiềng, Vầy Nưa, Đoàn Kết).
Bản đồ phát triển không gian vùng tỉnh Hòa Bình

Bản đồ phát triển không gian vùng tỉnh Hòa Bình

Phân vùng phát triển tỉnh Hòa Bình

 • Phát triển mới khu Trung tâm tài chính thương mại tập trung tại các khu vực phía Bắc Thịnh Lang, bán ven sông Đà; tăng cường phát triển chức năng làm tăng giá trị sử dụng đất và cảnh quan hai bên sông Đà.
 • Phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái hồ, các dịch vụ gắn với cảng du lịch Ba Cấp, cảng Bích Hạ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.
 • Phát triển mới Trung tâm y tế chất lượng cao cấp vùng nhằm nâng tầm hệ thống y tế sẵn có của TP Hòa Bình và giảm tải áp lực bệnh nhân từ các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc cho Thủ đô Hà Nội.
 • Phát triển và hoàn chỉnh khu trung tâm Quỳnh Lâm là khu trung tâm tổng hợp, đa năng với các chức năng quan trọng của đô thị, đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hòa Bình

Sơ đồ phân vùng phát triển kinh tế tỉnh Hòa Bình

Trên đây là một số thông tin về bản đồ quy hoạch tỉnh Hòa Bình hi vọng mang đến một số thông tin hữu ích cho các bạn, ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm một số bản quy hoạch các tỉnh khác tại trang quyhoachvietnam.com

Xem thêm : Bản đồ quy hoạch vùng tỉnh Thái Nguyên

 

Từ khóa: , , , , ,