Bản đồ quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 tầm nhìn 2050

Thủ tướng chính phủ ký quyết định phê duyệt bản đồ quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến 2035 tầm nhìn 2050 với những nội dung chủ yếu sau :

Phạm vi lập quy hoạch Lâm Đồng

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm : Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích tự nhiên là 9.773,54 km2, dân số 1.259.255 người (năm 2014). Bao gồm 02 thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và 10 huyện (huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên), ranh giới được xác định như sau :

 • Phía Đông giáp tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.
 • Phía Tây giáp tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước.
 • Phía Nam giáp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận.
 • Phía Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.
Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng

Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu quy hoạch vùng tỉnh Lâm Đồng

 • Xây dựng và phát triển vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành vùng kinh tế động lực trong vùng Tây Nguyên, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại.
 • Là trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế.
 • Phát triển hệ thống đô thị – nông thôn theo hướng tăng trưởng xanh, khả thi và phù hợp với xu thế hội nhập, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Phát triển ngành du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch canh nông và du lịch văn hóa – di sản, danh lam thắng cảnh tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
 • Phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng.
 • Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.
 • Phát triển các không gian đô thị, làng đô thị xanh, không gian du lịch, không gian sản xuất nông nghiệp hài hòa với không gian cảnh quan rừng đặc trưng và không gian bảo tồn đa dạng sinh học của vùng cao nguyên.
 • Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Tính chất quy hoạch phát triển tỉnh Lâm Đồng

 • Là vùng kinh tế động lực của vùng Nam Tây Nguyên, vùng bảo tồn rừng cảnh quan, tài nguyên nước và đa dạng sinh học của vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và quốc gia, bảo vệ đầu nguồn hệ thống sông Đồng Nai, Sêrêpốc, sông Lũy, sông Cái Phan Rang.
 • Là vùng đặc thù về nông nghiệp chuyên canh, Trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Trung tâm công nghiệp chế biến nông lâm sản và khoáng sản. Trung tâm dịch vụ – du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch canh nông và du lịch văn hóa – di sản, danh lam thắng cảnh tầm quốc gia và quốc tế. Trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành tầm quốc gia. Trung tâm nghiên cứu hạt nhân, sinh học cấp quốc gia. Trung tâm chăm sóc sức khỏe cấp quốc tế.
 • Đầu mối giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; trung tâm giao thương của 3 vùng : Vùng Tây Nguyên, vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đầu mối giao thông đường bộ quan trọng của vùng Nam Tây Nguyên.
 • Vùng có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với Tây Nguyên và cả nước.

Định hướng quy hoạch phát triển không gian vùng tỉnh Lâm Đồng

 • Xây dựng hệ thống đô thị và nông thôn phải phù hợp với định hướng phát triển đô thị toàn quốc, vùng Tây Nguyên.
 • Đề xuất khung phát triển vùng, phân bố các vùng kinh tế động lực, như: Vùng đô thị hóa, vùng du lịch, vùng công nghiệp tập trung, chếbiến khoáng sản (bô xít), dịch vụ trung chuyển hàng hóa, vùng sản xuất nông lâm nghiệp chủ đạo, các trục kinh tế – đô thị chủ đạo, đô thị trung tâm cấp vùng và tiểu vùng, các đô thị chuyên ngành… gắn với việc bảo vệ tài nguyên rừng của quốc gia, đảm bảo khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của tỉnh về điều kiện tự nhiên và hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật chính; đảm bảo mối liên kết đô thị – nông thôn.
 • Hình thành các khu trọng điểm về du lịch, công nghiệp, vùng sinh thái nông nghiệp (nông trường, lâm trường), vùng bảo vệ cảnh quan tự nhiên, tài nguyên của vùng và quốc gia (bảo vệ rừng đầu nguồn) đáp ứng với yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

Sơ đồ cấu trúc không gian vùng và phân vùng phát triển kinh tế tỉnh Lâm Đồng

 • Đề xuất tổ chức không gian hệ thống đô thị, danh mục các đô thị nâng cấp mở rộng, đô thị xây mới, phân cấp loại đô thị, lựa chọn hình thái, cấu trúc, tính chất, chức năng và quy mô các đô thị. Xác định vai trò và các nguyên tắc phát triển thành phố Đà Lạt và các đô thị vệ tinh, các đô thị động lực tiểu vùng; các đô thị chuyên ngành gắn với vùng du lịch sinh thái, vùng công nghiệp, các hành lang đô thị hóa mật độ cao.
 • Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng và quốc gia, về các lĩnh vực : Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ và đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng và có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh của tỉnh; là trung tâm du lịch, đặc biệt là du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, du lịch sinh thái và du lịch canh nông của vùng và cả nước; trung tâm đào tạo đa ngành, trung tâm nghiên cứu khoa học của cả nước.
 • Là khu vực sản xuất chế biến, xuất khẩu rau hoa chất lượng cao của vùng, cả nước và quốc tế, xác định các chức năng hỗ trợ phát triển tại khu vực phụ cận thành phố Đà Lạt.
 • Phát triển về du lịch của thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, Đức Trọng, các đô thị vệ tinh và các khu du lịch chuyên đề quốc gia hồ Tuyền Lâm, khu du lịch tổng hợp quốc gia Đan Kia – Suối Vàng, khu du lịch sinh thái hồ Đại Ninh, Tuyền Lâm với bảo vệ rừng, nguồn nước, đa dạng sinh học, môi trường cảnh quan.
 • Phân bố và xác định quy mô các khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan trong vùng.
 • Khu dân cư nông thôn: Xác định mô hình làng đô thị xanh, cải tạo chỉnh trang thị trấn, giữ gìn bản sắc văn hóa làng cũ gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao… cư trú nông thôn gắn với các vùng sản xuất theo hướng tập trung áp dụng công nghiệp cao, vùng ngập lũ tại hạ lưu các sông Đa Dâng (Đạ Đờn), sông La Ngà, sông Đa Nhim… Tạo lập động lực phát triển một số khu dân cư nông thôn tập trung theo hướng hình thành đô thị loại V; kết nối với các đô thị đã có, hệ thống hạ tầng vùng tỉnh, các khu vực công nghiệp, du lịch, thương mại tập trung.

Cấu trúc không gian vùng tỉnh Lâm Đồng

Các trục hành lang kinh tế trọng điểm :

 • Trục hành lang kinh tế đô thị quốc gia quốc lộ 20 và cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt.
 • Trục hành lang kinh tế đô thị quốc gia quốc lộ 27.
 • Trục hành lang quốc lộ 28.
 • Trục hành lang quốc lộ 55.
 • Trục hành lang đường tỉnh 721 (dự kiến nâng cấp thành quốc lộ, nối từ Bình Thuận – Lâm Đồng – Bình Phước).

Các vùng đô thị – công nghiệp tập trung :

 • Vùng đô thị – công nghiệp thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.
 • Vùng đô thị – công nghiệp thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận.
 • Vùng đô thị Di Linh.
 • Tuyến đô thị dọc quốc lộ 27.
 • Tuyến đô thị Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

Các vùng cảnh quan và không gian mở :

 • Các khu vực vườn quốc gia và hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tại Lạc Dương, Cát Tiên, Lâm Hà, Bảo Lâm,…
 • Các tuyến cảnh quan không gian mở dọc các sông, suối chính: sông Đồng Nai, Đa Nhim, Đạ Dâng, Đạ Rsal, Đại Bình, Đạ Quay, suối Cam Ly,…
 • Các vùng cảnh quan mặt nước hồ Tuyền Lâm, Đankia – Suối Vàng, Đại Ninh, Đơn Dương, Đạ Tẻh, Kala,…

Định hướng phát triển hạ tầng xã hội vùng tỉnh Lâm Đồng

Phân bố hệ thống giáo dục đào tạo

 • Trung tâm giáo dục – đào tạo cấp vùng, cấp quốc gia tại thành phố Đà Lạt và phụ cận: bao gồm trường Đại học Yersin Đà Lạt, Đại học Đà Lạt, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở tại Đà Lạt), Học viện Lục quân,… Xây dựng Làng đại học quốc tế tại huyện Lạc Dương.
 • Trung tâm giáo dục – đào tạo cấp vùng tại thành phố Bảo Lộc: đại học Tôn Đức Thắng, đại học Nguyễn Tất Thành (cơ sở Bảo Lộc).
 • Trung tâm giáo dục đào tạo nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học tại huyện Đơn Dương, Đức Trọng.

Phân bố hệ thống y tế vùng

 • Xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế và khu điều dưỡng cao cấp chủ yếu tại Bảo Lộc và bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp vùng tại Thạnh Mỹ. Nâng cấp Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng thành Bệnh viện hiện đại, đủ khả năng phục vụ cho toàn vùng Tây Nguyên.
 • Thành lập Trung tâm chuẩn đoán y học kỹ thuật cao, Trung tâm y học hạt nhân và xạ trị khu vực Tây Nguyên tại thành phố Bảo Lộc.

Phân bố hệ thống văn hóa, thể dục thể thao vùng

 • Xây dựng mới trung tâm văn hóa nghệ thuật, Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao cấp quốc gia xây dựng mới tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao tỉnh, các công viên thể dục thể thao cấp vùng tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và đô thị Đức Trọng.
 • Xây dựng sân vận động tại thành phố Bảo Lộc đạt tiêu chuẩn thi đấu cấp vùng Tây Nguyên, Khu liên hợp thể thao tại thành phố Bảo Lộc.

Phân bố hệ thống thương mại dịch vụ

 • Hình thành các trung tâm thương mại cao cấp và phát triển hỗn hợp cấp vùng tại thành phố Đà Lạt (trung tâm thương mại Hòa Bình), thành phố Bảo Lộc (trung tâm thương mại tại chợ cũ Bảo Lộc, khu đô thị mới, trung tâm thương mại B’lao), khu thương mại cao cấp Đankia – Đà Lạt, khu trung tâm triển lãm và dịch vụ phi thuế quan tại thị xã Đức Trọng, các trung tâm thương mại (trung tâm thương mại khu vực Liên Nghĩa – Liên Khương), trung tâm hội chợ triển lãm thương mại tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, trung tâm logistics tại thành phố Bảo Lộc.
 • Xây dựng trung tâm thương mại cấp tỉnh tại thị trấn Madaguôi, đô thị Di Linh, thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà). Xây dựng Chợ đầu mối nông sản tại Bảo Lộc, Đức Trọng, Di Linh, chợ chuyên doanh rau, nông sản tại Đơn Dương; Chợ – Trung tâm giao dịch hoa tại thành phố Đà Lạt.

Phân bố hệ thống trung tâm nghiên cứu

 • Trung tâm nghiên cứu cấp vùng và quốc gia: Viện Sinh học Tây Nguyên, Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa (thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam), Viện Pasteur Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt,…
 • Trung tâm nghiên cứu cấp vùng: hình thành Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Lâm Đồng (xã Đạ Sar, Đạ Nhim, huyện Lạc Dương); Trung tâm nghiên cứu, phát triển và bảo tồn giống hoa, cây cảnh tại thành phố Đà Lạt; Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương).

Định hướng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Dự báo hệ thống đô thị

 • Đến năm 2025 : toàn tỉnh có 19 đô thị; trong đó 01 đô thị loại I (thành phố Đà Lạt), 01 đô thị loại II (thành phố Bảo Lộc), 06 đô thị loại IV (Đức Trọng, Thạnh Mỹ, Đinh Văn, Di Linh, Lộc Thắng, Mađaguôi) và 11 đô thị loại V (Lạc Dương, Đ’ran, Bằng Lăng, Đạ Rsal, Nam Ban, Lộc An, Hòa Ninh, Đạ Mri, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Phước Cát).
 • Năm 2035 : toàn tỉnh có 19 đô thị, trong đó 01 đô thị loại I (thành phố Đà Lạt), 01 đô thị loại II (thành phố Bảo Lộc), 02 đô thị loại III (đô thị Đức Trọng, Di Linh), 06 đô thị loại IV (Thạnh Mỹ, Đinh Văn, Nam Ban, Lộc Thắng, Mađaguôi, Đạ Tẻh), 9 đô thị loại V (Lạc Dương, Đ’ran, Bằng Lăng, Đạ Rsal, Lộc An, Hòa Ninh, Đạ Mri, Cát Tiên, Phước Cát). Phát triển 02 thị tứ đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (Lộc Phú, huyện Bảo Lâm và Tân Hà, huyện Lâm Hà).

Định hướng hệ thống đô thị

 • Đô thị trung tâm vùng tỉnh : Thành phố Đà Lạt là đô thị loại I, đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc trung ương, cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế Nam Tây nguyên.
 • Đô thị trung tâm tiểu vùng :
 • Thành phố Bảo Lộc là đô thị hạt nhân phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm Dịch vụ – Thương mại hỗn hợp; Trung tâm Văn hóa thể thao cấp quốc gia; Trung tâm nông nghiệp chuyên canh theo hướng công nghệ cao; Trung tâm Dịch vụ du lịch cấp vùng và quốc gia; Trung tâm y tế và giáo dục – đào tạo cấp vùng; trung tâm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cấp vùng và quốc gia; Trung tâm công nghiệp phụ trợ; chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng; chế biến dược liệu; công nghiệp chế biến sâu sản phẩm từ khai khoáng.

 • Đô thị Di Linh là trung tâm hành chính, chính trị của huyện Di Linh. Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng, trung chuyển hàng hóa trong tỉnh và vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

 • Đô thị theo chức năng tổng hợp : gồm đô thị Đức Trọng, Lạc Dương, Thạnh Mỹ, Đinh Văn, Lộc Thắng, Mađaguôi, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bằng Lăng. Trong đó đô thị Đức Trọng là cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; trung tâm công nghiệp dược, mỹ phẩm cấp vùng.

 • Đô thị chuyên ngành, đô thị mới cấp huyện : đô thị Nam Ban, Đ’ran, Đạ Mri, Hòa Ninh, Phước Cát, Đạ Rsal.

Định hướng quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch giao thông đường bộ tỉnh Lâm Đồng

 • Đường cao tốc : Đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt có chiều dài 209 km; đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng có chiều dài 139,2 km, xây dựng đường cao tốc 4 làn xe; các nút giao với đường tỉnh 721 (tại Đạ Hoai); Đam B’ri (Bảo Lộc); quốc lộ 55 (Bảo Lộc); quốc lộ 28 (Di Linh); Tân Hội (Đức Trọng); quốc lộ 27 (Đức Trọng).
 • Quốc lộ : Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các tuyến: quốc lộ 20, quốc lộ 27, quốc lộ 28, quốc lộ 55.
 • Các tuyến tỉnh lộ : Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh 721, đường tỉnh 722, đường tỉnh 724, đường tỉnh 726, đường tỉnh 727, đường tỉnh 728 và đường tỉnh 729.

Đề xuất nâng cấp toàn tuyến đường tỉnh 725, kết hợp với mở mới một vài đoạn tuyến thành QL. Trường Sơn Đông kết nối từ đường tỉnh 721 (tại Đạ Tẻh), quốc lộ 55, quốc lộ 28, quốc lộ 27, mở mới đoạn qua Lâm Hà từ quốc lộ 27 đến thị trấn Nam Ban, đi trùng với đường tránh phía Tây thành phố Đà Lạt, kết nối với đường Trường Sơn Đông. Quy mô tuyến từ cấp IV đến cấp III miền núi.

Nâng cấp và xây dựng mới hệ thống giao thông đô thị theo các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường tránh quốc lộ qua đô thị, các tuyến đường vành đai đô thị để hạn chế giao thông đối ngoại đi xuyên qua đô thị, đảm bảo an toàn giao thông.

Đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị của thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc đồng bộ với các công trình kỹ thuật hạ tầng khác để hình thành kết cấu hạ tầng đô thị hợp lý hoàn chỉnh; quỹ đất giành cho xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ đô thị đạt 20% – 26% so với quỹ đất xây dựng tại các đô thị.

Quy hoạch giao thông đường sắt tỉnh Lâm Đồng

 • Đường sắt quốc gia : Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt, chiều dài 84 km.
 • Đường sắt đô thị : Thành phố Đà Lạt đã quy hoạch 6 tuyến đường sắt đô thị bằng Monorail phục vụ các tuyến du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt với tổng chiều dài 89,63 km.

Mạng lưới vận tải :

 • Đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt thành một nhánh của mạng lưới đường bộ các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng.
 • Quốc lộ 27 sẽ là một nhánh trong tuyến du lịch từ Thái Lan qua Lào, Việt Nam tại cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kon Tum. Từ Kon Tum đi Đắk Lắk (qua quốc lộ 14), đi Đà Lạt (qua quốc lộ 27) và đến Nha Trang.
 • Phát triển tuyến du lịch quốc tế từ Môndulkiri (Campuchia) – Gia Nghĩa (Đắk Nông) theo quốc lộ 28 đến Di Linh (Lâm Đồng) và Phan Thiết (Bình Thuận).

Quy hoạch giao thông đường hàng không Lâm Đồng

 • Nâng cấp cảng hàng không Liên Khương đạt tiêu chuẩn 4E là cảng hàng không nội địa có các hoạt động bay quốc tế.
 • Sân bay quân sự kết hợp dân dụng Cam Ly (Đà Lạt).

Giao thông thông minh : trên cơ sở phát triển giao thông thông minh tại đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018 – 2025 để nhân rộng mô hình giao thông thông minh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ quy hoạch phân vùng phát triển kinh tế tỉnh Lâm Đồng

Tiểu vùng I

 • Phạm vi và tính chất : thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận là vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà.
 • Là Trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế – văn hóa, khoa học – kỹ thuật của tỉnh Lâm Đông.
 • Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.
 • Trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia và quốc tế.
 • Trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục – đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp quốc gia.
 • Trung tâm bảo tồn rừng cảnh quan và đa dạng sinh học cấp quốc gia.
 • Trung tâm thương mại dịch vụ, hội chợ triển lãm.
 • Trung tâm văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao và giải trí cấp vùng; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước. Trong đó thành phố Đà Lạt là đô thị trung tâm vùng tỉnh Lâm Đồng, trung tâm du lịch cấp quốc gia, trung tâm chuyên ngành về nghiên cứu, đào tạo cấp vùng Tây Nguyên và cấp quốc gia.
 • Định hướng phát triển : Phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận theo mô hình chuỗi các đô thị liên kết theo tuyến vành đai và xuyên tâm; kết nối với các vùng du lịch sinh thái, các vùng cảnh quan rừng, cảnh quan nông nghiệp; phát triển bền vững; bảo tồn và phát huy tính đặc thù về tự nhiên và văn hóa – lịch sử.
Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Tiểu vùng II

 • Phạm vi và tính chất : là vùng đệm sinh thái bao gồm huyện Di Linh, Đam Rông và phía Tây huyện Lâm Hà. Trong đó thị trấn Di Linh là trung tâm của tiểu vùng.
 • Định hướng phát triển : Phát triển đô thị dọc theo quốc lộ 20 và phía Bắc quốc lộ 27, hạt nhân là thị trấn Di Linh. Phát triển vùng chuyên canh theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển thương mại dịch vụ tại thị trấn Di Linh, Đinh Văn, Đạ Rsal, các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái rừng, du lịch điều dưỡng.

Tiểu vùng III

 • Phạm vi và tính chất: là vùng động lực kinh tế phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Trong đó thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận là trung tâm tiểu vùng phía Nam của tỉnh, phát triển tiệm cận tiêu chuẩn đô thị loại I.
 • Định hướng phát triển: phát triển vùng đô thị Bảo Lộc và vùng phụ cận trên trục quốc lộ 20, quốc lộ 55 và vùng đô thị phía Tây trên quốc lộ 20, đường tỉnh 721.
 • Phát triển chủ yếu công nghiệp nhẹ (chế biến nông sản, dệt may, tơ tằm, công nghiệp phụ trợ, khai thác và chế biến sản phẩm sau khai khoáng).
 • Phát triển thương mại dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái rừng.
 • Các vùng chuyên canh theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao (chè, cà phê, dâu tằm, cây ăn quả, lúa, dược liệu), gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Bảo tồn đa dạng sinh học trong vườn quốc gia Cát Tiên, hành lang đa dạng sinh học phía Bắc của tiểu vùng.

Các dự án ưu tiên đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng

Ưu tiên phát triển các chương trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia và vùng, làm động lực chính phát triển lan tỏa trong toàn tỉnh. Tập trung ưu tiên đầu tư các dự án có vai trò tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho toàn tỉnh theo từng lĩnh vực cụ thể:

1. Về chương trình : Thực hiện chương trình phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt; Chương trình định canh định cư, sắp xếp lại dân cư vùng sạt lở, vùng sâu, vùng xa, làng đô thị xanh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa; Chương trình cung cấp nước sạch đô thị, nông thôn; Chương trình bảo tồn vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, vườn quốc gia Cát Tiên; xây dựng, nâng cấp hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải cho các khu vực trung tâm vùng và các tiểu vùng; Chương trình phát triển khung giao thông cấp vùng; các dự án phát triển đô thị.

2. Về hạ tầng kỹ thuật : ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật khung kết nối với quốc tế, quốc gia và vùng như các dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương; nâng cấp quốc lộ 28, 55. Nâng cấp đường tỉnh 725 và mở mới vài đoạn để thành đường Trường Sơn Đông; xây dựng đường vành đai ngoài thành phố Đà Lạt, đường tránh phía Nam và phía Tây thành phố Bảo Lộc; xây dựng tuyến đường sắt Đà Lạt – Tháp Chàm; nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Liên Khương; xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt; xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho thành phố Bảo Lộc; xây dựng hồ chứa nước thượng nguồn hồ Đan Kia, khu vực Bidoup – Núi Bà (huyện Lạc Dương) và hồ Prenn (Đà Lạt);

3. Về dự án phát triển đô thị : dự án nâng cấp, mở rộng thành lập mới đô thị; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận; lập mới và điều chỉnh quy hoạch đô thị ở các cấp độ khác nhau; cải tạo nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cải tạo môi trường ở của các đô thị hiện có.

4. Về hạ tầng xã hội : đầu tư các dự án trọng điểm trung tâm y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa – thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, nghiên cứu cấp vùng tại Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương.

5. Về thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ, du lịch : ưu tiên đầu tư các dự án lớn tại Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Cát Tiên, gắn với các đầu mối giao thông quan trọng.

6. Về phát triển khu công nghiệp, kinh tế nông nghiệp, nông thôn : Ưu tiên đầu tư Khu công nghiệp Phú Bình, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng, Khu nông nghiệp công nghệ cao Tân Phú, Phú Hội; vùng sản xuất trồng trọt và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn trồng rau, hoa, chè, cà phê, dâu tằm.

Xem thêm : Bản đồ quy hoạch tỉnh, thành phố của Việt Nam

Từ khóa: , , , , , , , ,