Bản đồ quy hoạch xây dựng phát triển vùng tỉnh Lào Cai thời kì 2021 – 2030

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH LÀO CAI

Vị trí địa lý tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai có tổng diện tích tự nhiên 6.364,03 km2:

  • Phía Đông giáp tỉnh Hà Giang.
  • Phía Nam giáp tỉnh Yên Bái.
  • Phía Tây giáp tỉnh Lai Châu.
  • Phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Bản đồ tỉnh Lào Cai

Bản đồ tỉnh Lào Cai

Đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai

Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với 152 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 16 phường, 9 thị trấn và 127 xã.

  • Thành phố Lào Cai
  • Thị xã Sapa
  • Huyện : Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Xi Ma Cai, Văn Bàn.
Vị trí và mối liên kết vùng tỉnh Lào Cai

Vị trí và mối liên kết vùng tỉnh Lào Cai

Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Lào Cai

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với thị trường vùng Tây Nam (Trung Quốc); trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ, cửa khẩu, công nghiệp luyện kim, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch đặc hữu cung cấp cho vùng và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy tốt bản sắc dân tộc các nét đẹp của văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc,…

Phấn đấu đến năm 2025, Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đến năm 2030, Lào Cai là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2050, Lào Cai trở thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, là tỉnh phát triển toàn diện của cả nước.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lào Cai

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lào Cai

Trên đây là một số thông tin về bản đồ quy hoạch tỉnh Lào Cai

Xem thêm : Quy hoạch tỉnh Hòa Bình

 

Từ khóa: , , , ,