Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên đến năm 2025

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH PHÚ YÊN

Vị trí địa lý tỉnh Phú Yên

Phú Yên nằm ở miền trung Việt Nam

 • Phía Bắc giáp tỉnh Bình Định.
 • Phía Nam giáp Khánh Hòa.
 • Phía Tây giáp Đắk Lắk và Gia Lai.
 • Phía Đông giáp Biển Đông.
Bản đồ tỉnh Phú Yên

Bản đồ hành chính tỉnh Phú Yên

Đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên

Tỉnh Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với 110 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 16 phường, 8 thị trấn và 86 xã.

Quy hoạch phát triển Phú Yên

 1. Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững để thu hẹp dần khoảng cách giữa tỉnh Phú Yên với các tỉnh trong Vùng và cả nước.
 2. Xây dựng tỉnh Phú Yên thành một cửa ngõ mới ra hướng Đông cho vùng Tây Nguyên; phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn trong khu vực và cả nước. Hình thành cụm đầu mối giao thông đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường bộ Đông – Tây.
 3. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; khai thác những ngành có lợi thế về lao động và tài nguyên; đồng thời, chú trọng mở rộng các ngành kinh tế có hàm lượng về kỹ thuật cao, phù hợp với lợi thế của tỉnh Phú Yên và xu hướng của thị trường.
 4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh. Gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, nâng dần mức sống cho các tầng lớp dân cư, nhất là vùng căn cứ kháng chiến, miền núi, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.
 5. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; củng cố hệ thống chính trị và nền hành chính vững mạnh.
Bản đồ quy hoạch không gian tỉnh Phú Yên

Bản đồ quy hoạch không gian tỉnh Phú Yên

Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa

Vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa bao gồm 3 huyện phía Nam của tỉnh Phú Yên: Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa và 2 huyện phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa: Vạn Ninh và Ninh Hòa.

Đây là vùng kinh tế tổng hợp đóng vai trò động lực của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển; cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thủy và hàng không của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phân vùng phát triển trục kinh tế động lực vùng

– Vùng đồng bằng ven biển và đảo: Là khu vực có vị trí và vai trò là động lực phát triển chính của vùng bao gồm: Cảng tổng hợp Vũng Rô, cảng nước sâu Vân Phong – Khánh Hòa. Nam Vân Phong là cảng trung chuyển dầu và sản phẩm dầu; Tây Nam Vân Phong là bến cảng công nghiệp và nhiệt điện và các đô thị: Đông Hòa, Tu Bông, Đầm Môn, Vạn Giã, Ninh Hòa. Phát triển không gian liên kết về kinh tế thương mại tự do quốc tế, phát triển các loại hình công nghiệp gắn với cảng biển và dịch vụ thương mại kho bãi. Xây dựng các tuyến du lịch biển, núi, tham quan di tích… Phát triển các loại hình nuôi trồng thủy hải sản gắn với dân cư tại chỗ.

– Vùng trung du và gò đồi: Tạo dựng hệ thống các đô thị vừa và nhỏ thúc đẩy phát triển vùng núi và vùng gò đồi, xây dựng các điểm dân cư nông thôn theo các tiêu chí về nông thôn mới. Phát triển hành lang hạ tầng kỹ thuật Đông Tây, gắn kết các khu kinh tế ven biển với các tỉnh Tây Nguyên.

– Vùng miền núi phía Tây: Chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, bảo vệ môi trường. Ổn định và cải thiện điều kiện sống của các nhóm dân cư nông thôn tại khu vực này theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

– Trục không gian kinh tế động lực Bắc – Nam:

Quốc lộ 1A liên kết vùng Nam Phú Yên và Bắc Khánh Hòa, gắn kết 2 cực động lực là Khu kinh tế Nam Phú Yên – đô thị Đông Hòa và Khu kinh tế Vân Phong – đô thị Tu Bông, Đầm Môn, Vạn Giã – Ninh Hòa.

– Trục không gian kinh tế động lực Đông – Tây: Là hành lang kết nối giữa vùng kinh tế ven biển với vùng trung du miền núi phía Tây và Tây Nguyên thông qua các tuyến đường giao thông quốc gia và tỉnh lộ gồm tuyến quốc lộ 29 và quốc lộ 26. Trong đó:

 • Quốc lộ 29 (tỉnh Phú Yên) gắn kết các đô thị động lực gồm: Phú Thứ, Sơn Thành, Hai Riêng, Tân Lập.
 • Quốc lộ 26 (tỉnh Khánh Hòa) gắn kết Khu kinh tế Vân Phong với các đô thị động lực gồm: Ninh Sim, Ninh Hòa các trung tâm cụm xã như Ninh Tây, Ninh Xuân, Ninh Thuận.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên

Bản đồ quy hoạch Nam Phú Yên , Bắc Khánh Hòa

Phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, hạ tầng

 • Hệ thống đô thị Nam Phú Yên: Đô thị Đông Hòa là đô thị mới loại III, phát triển kinh tế tổng hợp, trung tâm lớn của vùng; thị trấn Hai Riêng đô thị loại IV là trung tâm hành chính kinh tế văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật và dịch vụ thương mại của huyện Sông Hinh; thị trấn Tân Lập là đô thị loại V có chức năng phát triển dịch vụ du lịch. Thị trấn Phú Thứ là đô thị loại IV là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật và dịch vụ thương mại của huyện Tây Hòa; thị trấn Sơn Thành Đông là đô thị loại V của huyện Tây Hòa, có chức năng phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch.
 • Hệ thống đô thị Bắc Khánh Hòa: Đô thị tổng hợp Đầm Môn – Tu Bông – Đại Lãnh – Vạn Giã sẽ phát triển thành đô thị loại II, là trung tâm đô thị tổng hợp của Khu kinh tế Vân Phong và trung tâm hành chính kinh tế văn hóa xã hội dịch vụ của huyện Vạn Ninh. Đô thị Ninh Hòa – Lạc An là đô thị loại III cải tạo nâng cấp, cung cấp các dịch vụ về thương mại, văn hóa giáo dục hỗ trợ cho hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong. Ninh Sim là đô thị mới loại IV, là đô thị huyện lỵ của huyện Ninh Hòa.
 • Định hướng tổ chức hệ thống dân cư nông thôn: Hệ thống các điểm dân cư nông thôn được bố trí trên cơ sở các định hướng về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế toàn vùng cũng như hiện trạng phân bố dân cư. Địa điểm xây dựng các điểm dân cư nông thôn phải thuận tiện trong kết nối giao thông với các tuyến đường liên xã liên vùng, phù hợp tập quán sinh hoạt và sản xuất, đáp ứng yêu cầu sinh sống và sản xuất của người dân theo đúng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
 • Định hướng hệ thống dịch vụ thương mại – y tế vùng: Xây dựng tại Khu kinh tế Nam Phú Yên 01 bệnh viện đa khoa khoảng 900 giường và một số bệnh viện chuyên ngành khác. Tại khu vực Bắc Khánh Hòa dự kiến sẽ xây dựng một số bệnh viện đa khoa hoặc chuyên ngành quy mô khoảng 500 giường đặt tại Khu kinh tế Vân Phong. Xây dựng các bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm y tế khu vực (liên huyện) tại các đô thị cấp tiểu vùng như Ninh Hòa, Hai Riêng, Ninh Sim.

Tại hai khu kinh tế Nam Phú Yên và Vân Phong xây dựng các trung tâm dịch vụ thương mại – dịch vụ quy mô lớn phục vụ nhu cầu của các khu kinh tế và khu vực lân cận. Tại các đô thị tiểu vùng như Ninh Hòa, Ninh Sim, Hai Riêng xây dựng các trung tâm thương mại đầu mối với vai trò phân luồng, điều hòa phân phối hàng hóa trong vùng và các khu vực lân cận.

 • Định hướng các công trình văn hóa – thể dục thể thao cấp vùng: Xây dựng các trung tâm văn hóa – thể dục thể thao tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và Khu kinh tế Vân Phong, các đô thị có chức năng tổng hợp. Xây dựng mạng lưới công trình sân bãi thể dục thể thao kết hợp với các trung tâm văn hóa cấp thị trấn huyện lỵ.
 • Định hướng hệ thống đào tạo vùng: Xây dựng các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp trong Khu kinh tế Nam Phú Yên và Khu kinh tế Vân Phong, các trung tâm dạy nghề tại các đô thị, thị trấn huyện lỵ.

Định hướng không gian vùng công nghiệp

 • Vùng công nghiệp Nam Phú Yên: Gồm các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, hiện đã bố trí hai khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 và Hòa Hiệp 2 với các ngành công nghiệp chủ yếu là chế biến nông lâm hải sản, vật liệu xây dựng cao cấp, cơ khí điện tử, đồ dùng và đồ may mặc. Dự kiến đến giai đoạn 2015 – 2025 sẽ hình thành thêm nhà máy lọc hóa dầu và các khu công nghiệp đa ngành với tổng quy mô khoảng 2.682 ha. Bao gồm: Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 và Hòa Hiệp 2 có tổng diện tích khoảng 207 ha. Các khu công nghiệp mới: Khu công nghiệp lọc hóa dầu Hòa Tâm khoảng 1.080 ha, khu công nghiệp lọc dầu khoảng 170 ha, các khu công nghiệp đa ngành khoảng 855 ha và khu công nghệ cao khoảng 370 ha và khu dịch vụ hậu cần và các ngành khác phù hợp quy hoạch chung.
 • Vùng công nghiệp Bắc Khánh Hòa: Trung tâm là các khu công nghiệp trong khu kinh tế tổng hợp vịnh Vân Phong với các ngành công nghiệp chủ chốt là công nghiệp đóng sửa chữa tàu biển quy mô lớn, công nghiệp cảng, dịch vụ cảng, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp đa ngành… Tổng diện tích đất công nghiệp khu vực Bắc Khánh Hòa khoảng 2.504 ha.

Trên đây là bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Yên và  bản đồ quy hoạch Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa , ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm bản đồ quy hoạch các tỉnh thành Việt Nam.

Xem thêm : Bản đồ quy hoạch vùng Tây Nguyên

Từ khóa: , , , , , , , ,