Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035 tầm nhìn 2065

Bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2065 với những nội dung chính như sau:

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu quy hoạch trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thanh Hóa

  • Phía Bắc giáp các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình.
  • Phía Nam giáp tỉnh Nghệ An.
  • Phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
  • Phía Đông là Vịnh Bắc Bộ.

Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố tỉnh lỵ loại I và 2 đô thị loại III trực thuộc tỉnh, 24 huyện, với tổng diện tích tự nhiên 11.129,48 km2.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu quy hoạch vùng tỉnh Thanh Hóa

  • Phát huy tiềm năng, lợi thế và vị trí chiến lược; khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội, ngoại vùng, quan hệ quốc tế và các thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch, nông lâm nghiệp của tỉnh Thanh Hóa để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, toàn diện, từng bước tạo sự chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh hiệu quả của nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có cơ cấu hợp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội chủ yếu đồng bộ, hiện đại.
  • Xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ hợp lý, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế; tập trung phát triển các vùng kinh tế động lực gồm khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa – Sầm Sơn, Lam Sơn – Sao Vàng, Bỉm Sơn – Thạch Thành; đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn, đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội.
  • Là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng. Xây dựng các chương trình phát triển đô thị.

Định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Thanh Hóa

Dự báo phát triển không gian vùng, những xu thế phát triển mới, các dự báo chiến lược lớn của Quốc gia về phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa

  • Đối với vùng đô thị trung tâm, bao gồm thành phố Thanh Hóa – Sầm Sơn và khu vực phụ cận: Là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, an ninh quốc phòng, tập trung các hoạt động thương mại và trung tâm du lịch.

Các vùng kinh tế động lực khác tại Thanh Hóa

Trục quốc lộ 1A qua tỉnh Thanh Hóa

Từ thị xã Bỉm Sơn đi thành phố Thanh Hóa đến Khu Kinh tế Nghi Sơn, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp xanh, sạch, kết nối các tuyến đường ngang nối quốc lộ 1A với các khu du lịch ven biển, đồng thời hình thành các trung tâm dịch vụ, các cơ sở đào tạo nghề và y tế chất lượng cao.

Trục đường Hồ Chí Minh

Từ Thạch Thành đi Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lam Sơn – Sao Vàng, Bãi Trành, với hạt nhân là đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao tại Lam sơn – Sao vàng và các dự án chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến khoáng sản… tại các đô thị khác. Kết hợp phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao;

Trục quốc lộ 45 và quốc lộ 47

Từ thị xã Sầm Sơn đi thành phố Thanh Hóa đến Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng. Hình thành các đô thị tập trung hiện đại, các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và các khu công nghiệp công nghệ cao, các trung tâm dịch vụ và Du lịch.

Đối với các đô thị

Nghiên cứu định hướng phân bố hệ thống đô thị, hình thái phát triển đô thị với đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh hỗ trợ các chức năng chuyên ngành gắn với 4 vùng kinh tế động lực đã xác định. Đề xuất quy mô, tính chất, chức năng từng đô thị trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, mối liên kết giao thông, hình thành các cụm đô thị để hỗ trợ chia sẻ trong không gian kinh tế – kỹ thuật đô thị toàn tỉnh.

Đối với các điểm dân cư nông thôn

Đề xuất mô hình khu ở dân cư nông thôn điển hình theo tiêu chuẩn “Nông thôn mới” có nghiên cứu bổ sung các tiêu chí đặc thù của Thanh Hóa.

Đối với các vùng sản xuất công nghiệp

Đề xuất phân bố các vùng công nghiệp công nghệ cao, vùng công nghiệp chuyên ngành và vùng công nghiệp đa ngành gắn với 4 cực động lực kinh tế và 3 trục phát triển kinh tế đã xác định. Đề xuất phân bổ các cụm công nghiệp vừa và nhỏ gắn với cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Đối với các khu sản xuất nông, lâm ngư nghiệp

Xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn – Sao Vàng, thị trấn Thống Nhất và dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Phân bổ các vùng nông, lâm nghiệp, thủy sản nhằm tạo ra các vùng sản xuất chuyên canh lớn, sản xuất tập trung.

Đối với phát triển các vùng du lịch Thanh Hóa

Tập trung phát triển dịch vụ du lịch biển, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia; du lịch văn hóa gắn với Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; hang Con Moong; đền Bà Triệu; du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Bến En, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông, Xuân Liên, Hòn Mê. Ưu tiên phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cao cấp, chất lượng cao tại các khu, điểm du lịch; trọng tâm là thu hút các dự án các khu resort, nhà hàng cao cấp và các khu vui chơi giải trí.

Xem thêm : Quy hoạch thành phố Thanh Hóa

Từ khóa: , ,