Danh sách các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Thái Nguyên

Là một tỉnh có nền kinh tế phát triển từ sớm, trong có công nghiệp đóng vai trò chủ yếu trong sự phát triển của Thái Nguyên. Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 7000 doanh nghiệp đang đăng ký hoạt động, riêng các khu công nghiệp mang lại việc làm cho hơn 120.000 lao động. Dưới đây là danh sách các khu công nghiệp ở Thái Nguyên.

Bản đồ quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Danh sách các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

 • Khu công nghiệp Gang Thép (160ha – là KCN đầu tiên của Thái Nguyên).
 • Khu công nghiệp Sông Công (320ha).
 • Khu công nghiệp Sông Công I (220ha).
 • Khu công nghiệp Sông Công II (250ha – đang triển khai, hiện đang mở rộng lên 450ha) thuộc thành phố Sông Công.
 • Khu công nghiệp Yên Bình I (200ha).
 • Khu công nghiệp Yên Bình II (Đang triển khai).
 • Khu công nghiệp Nam Phổ Yên (200 ha).
 • Khu công nghiệp Tây Phổ Yên (200ha) thuộc thị xã Phổ Yên.
 • Khu công nghiệp Điềm Thuỵ A (180ha) thuộc huyện Phú Bình.
 • Khu công nghiệp Điềm Thuỵ B (170ha) thuộc huyện Phú Bình.
 • Khu công nghiệp Quyết Thắng (200ha – đang triển khai) thuộc thành phố Thái Nguyên.
 • Khu công nghiệp Phú Bình (900 đến dưới 1000ha – đang triển khai) thuộc địa bàn xã Tân Hoà, Tân Thành và Thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình.

Thái Nguyên có tổ hợp Samsung với 2 nhà máy SEVT và SEMV với tổng mức đầu tư hơn 7 tỉ đô la Mỹ tại Khu công nghiệp Yên Bình. Khu tổ hợp này đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của Thái Nguyên ngày nay.

Ngoài ra, Thái Nguyên hiện đang triển khai xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình có diện tích 545,82ha nằm trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình.

Danh sách các cụm công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên cũng quy hoạch một số cụm công nghiệp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

 • ​Cụm công nghiệp Tân Trung – Thống Thượng :  Diện tích : 25 ha – Địa điểm: xã Đắc Sơn, Minh Đức ,huyện Phổ Yên
 • ​Cụm công nghiệp Vân Thương : Diện tích : 47 ha – Địa điểm : xã Hồng Tiến ,huyện Phổ Yên
 • ​Cụm công nghiệp Tân Hương : Diện tích : 12 ha – Địa điểm : xã Tân Hương, Nam Tiến ,huyện Phổ Yên
 • ​Cụm công nghiệp Đa Phúc : Diện tích : 9504 ha – Địa điểm : xã Thuận Thành ,huyện Phổ Yên
 • ​Cụm công nghiệp Khuynh Thạch : Diện tích : 40 ha – Địa điểm : Phường Cải Đan, TX Sông Công
 • ​Cụm công nghiệp Nguyên Gon :  Diện tích : 16,63 ha – Địa điểm : Phường Cải Đan ,TX Sông Công
 • ​Cụm công nghiệp Bá Xuyên : Diện tích : 50 ha – Địa điểm : xã Bá Xuyên, TX Sông Công
 • ​Cụm công nghiệp Trung Hội : Diện tích : 7 ha – Địa điểm : xã Trung Hội ,huyện Định Hoá
 • ​Cụm công nghiệp Sơn Phú : Diện tích : 13 ha – Địa điểm : xã Sơn Phú ,huyện Định Hoá
 • ​Cụm công nghiệp Kim Sơn : Diện tích : 20 ha – Địa điểm : xã Kim Sơn ,huyện Định Hoá
 • ​Cụm công nghiệp Đông Đa : Diện tích : 25,6 ha – Địa điểm : TT.Đu, xã Động Đạt ,huyện Phú Lương
 • ​Cụm công nghiệp Sơn Cấm : Diện tích : 125 ha – Địa điểm : xã Sơn Cẩm ,huyện Phú Lương
 • ​Cụm công nghiệp Trúc Mai : Diện tích : 25 ha – Địa điểm : xã Trúc Mai ,huyện Võ Nhai
 • ​Cụm công nghiệp Nam Hòa : Diện tích : 45 ha – Địa điểm : xã Nam Hòa ,huyện Đồng Hỷ
 • ​Cụm công nghiệp Quang Sơn : Diện tích : 100 ha – Địa điểm : xã Quang Sơn ,huyện Đồng Hỷ
 • ​Cụm công nghiệp Chí Sơn : Diện tích : 45 ha – Địa điểm : Xã Quang Sơn ,huyện Đồng Hỷ
 • ​Cụm công nghiệp Đại Khai : Diện tích : 30,5 ha – Địa điểm : Xã Minh Lập ,huyện Đồng Hỷ
 • ​Cụm công nghiệp Tân Lập : Diện tích : 75 ha – Địa điểm : phường Tân Lập ,thành phố Thái Nguyên
 • ​Cụm công nghiệp Cao Nga : Diện tích : 100 ha – Địa điểm : xã Cao Ngạn ,TP Thái Nguyên
 • ​Cụm công nghiệp Điềm Thụy : Diện tích : 52 ha – Địa điểm : xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình

Các khu công nghiệp ở Thái Nguyên đã góp phần mang lại hàng nghìn công ăn việc làm cho người dân trong tỉnh và những khu vực lân cận.

Xem thêm : Danh sách các khu công nghiệp tại Việt Nam

Từ khóa: , , , , , , , , , ,