Những dự án khu đô thị có vốn trên 500 tỷ được phê duyệt trong năm 2020 tại Kiên Giang

Tính đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang đã cấp mới quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 49 dự án với tổng vốn đầu tư 22.660 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án khu đô thị có vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Danh sách những khu đô thị tại Kiên Giang có vốn trên 500 tỷ được phê duyệt năm 2020.

Những dự án khu đô thị tại Kiên Giang

Năm 2020 tỉnh Kiên Giang phê duyệt nhiều dự án khu đô thị có vốn trên 500 tỷ

Khu thương mại, hỗn hợp, dịch vụ Bãi Đất Đỏ

Tổng vốn 4.850 tỷ đồng tại Khu đô thị An Thới của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 723/UBND- KTTH ngày 29/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, Quyết định chủ trương đầu tư số 109/QĐ- BQLKKTPQ ngày 01/6/2020.

Khu Đô thị Phức hợp Đồng Tâm Group

Tổng vốn 3.500 tỷ đồng tại xã Cửa Dương của Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 311/UBND-KTTH ngày 12/03/2020, Quyết định chủ trương số 91 ngày 05/5/2020.

Khu dân cư Ấp Gành Gió

Tổng vốn 1.520 tỷ đồng tại ấp Gành Gió, TT. Dương Đông của Công ty CP Tập đoàn LTQ. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 1370/UBND-KTTH ngày 16/12/2019, Quyết định chủ trương số 57 ngày 13/3/2020.

Khu dân cư cao cấp Phú Quốc Botanic Garden

Tổng vốn 875 tỷ đồng tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương của Công ty CP Minh Hưng Phú. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 189/UBND-KTTH ngày 17/02/2020. Quyết định chủ trương số 71 ngày 06/4/2020.

Khu dân cư ấp Gành Gió

Khu dân cư có vốn 980 tỷ đồng tại ấp Gành Gió, xã Cửa Dương của Công ty TNHH Bất động sản Hà Thư Land. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 308/UBND-KTTH ngày 10/03/2020. Quyết định chủ trương đầu tư số 180 ngày 07/8/2020.

Khu dân cư cao cấp Búng Gội

Tổng vốn 610 tỷ đồng tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Anh Quốc. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 309/VP-KTTH ngày 10/3/2020. Quyết định chủ trương đầu tư số 94 ngày 08/5/2020.

Khu dân cư Phú Việt

Tổng vốn 800 tỷ đồng tại xã Cửa Dương của Công ty CP Đầu tư Phát triển Du lịch Phú Việt. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 386/UBND-KTTH ngày 19/03/2020, Quyết định chấp thuận đầu tư số 92 ngày 07/5/2020.

Khu Đô thị An Linh

Tổng vốn 1.200 tỷ đồng tại xã Cửa Dương của Công ty CP Đầu tư Phát triển Du lịch An Linh. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 258/UBND-KTTH ngày 03/03/2020.

Khu Đô thị The Glane

Tổng vốn 881,72 tỷ đồng tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TTP. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 589 UBND-KTTH ngày 24/04/2020

Khu dân cư cao cấp Cây Kè – Gành Gió

Tổng vốn 1.700 tỷ đồng tại Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thăng Long. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 729/UBND-KTTH ngày 29/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, Quyết định chủ trương đầu tư số 112/QĐ- BQLKKTPQ ngày 04/6/2020.

Khu Dân cư Khánh Hiệp Phú Quốc

Tổng vốn 550 tỷ đồng tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ của Công ty TNHH Bất động sản Khánh Hiệp Phú Quốc. Dự án được thực hiện theo Công văn chấp thuận số 1081/UBND-KTTH ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh.

Từ khóa: , , , , , ,