Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn đến năm 2030

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 với các nội dung sau:

Định hướng quy hoạch khu kinh tế Hoành Mô

Phạm vi quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô

Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn bao gồm ranh giới hành chính xã Hoành Mô và xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Ranh giới địa lý được xác định như sau:

 • Phía Bắc giáp khu Phòng Thành, thành phố cảng Phòng Thành tỉnh Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
 • Phía Nam giáp xã Húc Động huyện Bình Liêu và xã Quảng Sơn huyện Hải Hà.
 • Phía Đông giáp xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà.
 • Phía Tây giáp xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu.
Bản đồ quy hoạch cửa khẩu Hoành Mô Đồng Văn

Phối cảnh khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn

Mục tiêu quy hoạch KKT cửa khẩu Hoành Mô

– Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn trở thành đầu mối giao lưu kinh tế và hợp tác quốc tế quan trọng, tạo sự lan tỏa cho các vùng xung quanh. Khai thác có hiệu quả các lợi thế để thúc đẩy phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế – xã hội vùng biên giới huyện Bình Liêu và phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Cửa khẩu Hoành Mô Quảng Ninh

– Tổ chức phân bố dân cư, phân bố đô thị, phân bố không gian các khu chức năng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo môi trường sống bền vững, giữ gìn văn hóa, bản sắc văn hóa. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng và giữ vững trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới.

Tính chất quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn

 • Là khu kinh tế đa ngành, trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ, du lịch của vùng biên giới phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.
 • Là đô thị tổng hợp với không gian kiến trúc hiện đại và có bản sắc và đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại V.
 • Là cửa ngõ giao lưu hoạt động, trung chuyển thương mại quốc tế và đầu mối giao thông quan trọng của vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ.

Quy hoạch cửa khẩu Hoành Mô

Định hướng phát triển không gian khu kinh tế cửa khẩu

 • Nghiên cứu phát triển không gian đô thị phù hợp với vị trí và điều kiện địa hình tự nhiên. Ưu tiên các hướng thuận lợi dọc theo các trục đối ngoại chính như đường 18C từ cửa khẩu Hoành Mô về thị trấn Bình Liêu; hướng phát triển liên kết từ cửa khẩu chính Hoành Mô đi Đồng Văn.
 • Xác định cấu trúc phát triển và cơ cấu phân khu chức năng cho Khu kinh tế theo đặc trưng như: Khu cửa khẩu – phi thuế quan – quản lý hành chính, khu đô thị, dân cư, khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khu du lịch dịch vụ, các khu chức năng phụ trợ khác.
 • Đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho các khu chức năng và các hạng mục công trình chính theo cấu trúc và phân khu đã lựa chọn. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính.
 • Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo phân vùng chức năng, theo các trục không gian chính. Nghiên cứu bố trí các điểm trọng tâm mang tính biểu tượng của quốc gia, của khu kinh tế như Quốc môn, tượng đài hoặc phù điêu biểu trưng, các cửa kiểm soát tại cửa ngõ khu kinh tế. Đề xuất tổ chức hệ thống cây xanh, mặt nước trong các khu vực xây dựng kết nối với các khu vực tự nhiên trong Khu kinh tế.
 • Đề xuất định hướng phát triển nhà ở cho các loại hình cư trú trên địa bàn Khu kinh tế. Hình thành các khu đô thị đáp ứng cho nhu cầu đa dạng của nhiều loại đối tượng và đảm bảo chỉ tiêu chung theo tiêu chuẩn quốc gia.
 • Quy hoạch hệ thống trường học, hệ thống y tế, hệ thống cơ sở thể thao, văn hóa, giải trí dịch vụ công cộng cấp đô thị cho các khu vực tập trung. Nghiên cứu các đặc trưng văn hóa để có định hướng tôn tạo bảo tồn và phát triển du lịch dịch vụ.

Xem thêm : Quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Từ khóa: , , ,