Từ khóa: bản đồ địa giới hành chính tỉnh thanh hóa

Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa

Bản đồ hành chính tỉnh Thanh Hóa

Vị trí địa lý của tỉnh Thanh Hóa Phía bắc giáp các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình Phía nam và tây nam giáp tỉnh Nghệ An Phía tây giáp tỉnh Hủa Phăn