Từ khóa: bản đồ hành chính tỉnh nghệ an mới nhất

Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An

Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An

Vị trí địa lý tỉnh Nghệ An Tỉnh Nghệ An thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp tỉnh Thanh Hóa Phía nam giáp tỉnh Hà Tĩnh