Từ khóa: quy hoạch vùng thủ đô hà nội được mở rộng ra thêm 3 tỉnh